AVÍS LEGAL

CONDICIONS D'ÚS PER A LA WEB WWW.PYMES.CLUB i WWW.PIMES.CLUB

http://www.pimes.club

 

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

Galetes del lloc web

Aquest lloc emmagatzema dades al teu dispositiu mitjançant la utilització de cookies a les quals podem accedir quan tornis a visitar el nostre lloc. Les utilitzem per optimitzar l'experiència de l'usuari i per a proporcionar una valuosa informació a e. A continuació citem les galetes que poden estar utilitzant-se en aquest lloc.

És possible que de tant en tant modifiquem aquesta política actualitzant aquesta pàgina. Has consultar aquesta pàgina de tant en tant per assegurar-te que estàs d'acord amb les modificacions.

Les cookies que poden estar utilitzant-se en aquest lloc les instal una altra empresa en el nostre nom:
• SERVERID: S'utilitza per gestionar la connexió entre un usuari i els servidors que allotgen aquest lloc.
• GMA, DAPROPS, da_bug: Aquesta galeta s'utilitza per realitzar un seguiment de l'activitat durant la visita i s'utilitza amb finalitats analítiques per millorar el servei.
• client_cookie_agreement: Aquesta galeta s'utilitza per indicar l'acceptació de l'ús de cookies establiments.
• imz_s: Aquesta galeta s'utilitza per gestionar la sessió.
• imz_sa: Aquesta galeta s'utilitza per proporcionar informació al propietari del web de quines pàgines són les que es visiten amb més freqüència.

Galetes d'altres proveïdors que es podrien utilitzar en aquest lloc web:
• __utmmobile: Aquesta galeta de Google Analytics s'utilitza per realitzar un seguiment del comportament del visitant.
• __utma, __utmz: Aquestes galetes de Google AdSense s'utilitzen per fer un seguiment de la conversió dels anuncis.
• Adfonic: Aquestes galetes s'utilitzen per fer un seguiment de la conversió dels anuncis per a mòbils de Adfonic.
• Smaato: Aquestes galetes s'utilitzen per fer un seguiment de la conversió dels anuncis per a mòbils de Smaato.
• Mojiva: Aquestes galetes s'utilitzen per fer un seguiment de la conversió dels anuncis per a mòbils de Mojiva.
• Adwords: Aquestes galetes s'utilitzen per fer un seguiment de la conversió dels anuncis per a mòbils de Google Adwords.

No ens fem responsables de les galetes de tercers. Si hi ha galetes que vols eliminar del teu dispositiu, obre la configuració del teu navegador i seleccioneu 'Suprimeix les galetes'. Tingues en compte que, en eliminar les nostres cookies o desactivar galetes de properes visites, és possible que no puguis accedir a certes funcions del nostre lloc.

El període màxim d'emmagatzematge de les galetes d'origen no superarà els 18 mesos. Per conèixer el període màxim d'emmagatzematge de les cookies utilitzades per tercers, consulta la política de cookies de tercers esmentada més amunt.

No emmagatzemem COOKIES PRÒPIES, LES QUE HI HA SÓN D'ANUNCIS DE PUBLICITAT DE GOOGLE, MICROSOFT, 1and1 ETC.
NO ENS RESPONSABILITZEM L'ÚS QUE AQUESTES EMPRESES FACIN O PUGUIN FER DE DITES COOKIES.
SI NO ESTÀ D'ACORD, SI US PLAU SURTI DE LA PÀGINA i disculpi les molèsties. GRÀCIES.

En algun cas, la utilització d'algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d'utilització.

1. Condicions d'ús

1.1 Aquest lloc web conté materials preparats per PYMES.CLUB amb fins únicament informatius. L'usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

1.2 Els materials continguts en aquest lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d'assessorament legal o d'una altra naturalesa. L'accés a aquests materials no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre PYMES.CLUB i l'usuari d'aquest lloc web. Per això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l'usuari no ha d'enviar a PYMES.CLUB cap tipus d'informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut dels mateixos autorització per remetre aquesta informació.

1.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals PYMES.CLUB no exerceix cap tipus de control. PYMES.CLUB no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que PYMES.CLUB recomani o aprovi els seus continguts.

2. Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. PYMES.CLUB, els seus socis, col · laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. PYMES.CLUB, els seus socis, col · laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

2.2 PYMES.CLUB no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, PYMES.CLUB no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari oa tercers.

3. Drets de Propietat Intel · lectual

© 2014 PYMES.CLUB. Tots els drets reservats.

3.1 La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel · lectual, titularitat de PYMES.CLUB o, si escau, dels seus llicenciants, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar .

3.2 En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma de explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si intervé l'autorització expressa de PYMES.CLUB i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de PYMES.CLUB dels indicats drets de propietat intel · lectual.
3.3 Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d'explotació referits en el paràgraf anterior. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal · lats en la mateixa.

4. Protecció de dades

4.1 La informació que rep PYMES.CLUB dels usuaris d'aquest lloc web, a través de les consultes on-line o l'enviament de formularis curriculars, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades; i en el supòsit de la tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altra finalitat.

4.2 PYMES.CLUB no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies, NO OBSTANT ÉS POSSIBLE QUE ELS ANUNCIANTS (GOOGLE, MICROSOFT ETC) HO FACIN, PERÒ SÓN ELLS ELS RESPONSABLES DE LA SEVA UTILITZACIÓ, PYMES.CLUB NOMÉS UTILITZA EL SEU SERVEIS PER POSICIONAMENT I RENDIBILITZAR LA WEB AMB ELS CLIC QUE ELS USUARIS PUGUIN FER EN DITA PUBLICITAT.
4.3 Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la tramesa de formularis curriculars, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, PYMES.CLUB precisa recaptar de l'usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d'aquests serveis.

4.4 En relació amb les dades recollides en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel · lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol · licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: PYMES.CLUB, Dept. RRHH, Cerdanyola del Vallès, Barcelona (Espanya). La sol · licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

4.5 PYMES.CLUB guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. PYMES.CLUB complirà aquests deures d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Llei Orgànica 15/1999

L'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable PYMES.CLUB, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès.

PYMES.CLUB es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.

L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest correu electrònic implica l'acceptació de les clàusules exposades.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: INFO@PYMES.CLUB